Ιατρείο Αθήνας: 210 7222942
Ιατρείο Τρίπολης: 2710 223202
Χειρουργός Ουρολόγος Αθήνα Ιωάννης Σ. Μπουζαλάς, Ενδοουρολογικές επεμβάσεις

Η ενδοουρολογία αποτελεί εξειδίκευση της ουρολογίας και αναφέρεται σε όλες τις ενδοσκοπικές ουρολογικές επεμβάσεις που γίνονται σήμερα χρησιμοποιώντας την φυσιολογική ανατομική οδό του σώματος (ουρήθρα, ουροδόχος κύστη, ουρητήρες, νεφροί), αποφεύγοντας έτσι τις κλασσικές τομές με νυστέρι.

Ενδοουρολογικές επεμβάσεις


Τα τελευταία χρόνια έχει επικρατήσει παγκοσμίως η εφαρμογή της ενδοουρολογίας και της ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής ουρολογίας στην αντιμετώπιση σχεδόν όλων των χειρουργικών ουρολογικών παθήσεων. Οι ενδοουρολόγοι χρησιμοποιούν την φυσιολογική ανατομική οδό του σώματος (ουρήθρα, ουροδόχος κύστη, ουρητήρες, νεφροί) με τη βοήθεια ειδικών ενδοσκοπικών οργάνων που επεξεργάζονται ψηφιακά την εικόνα, αποφεύγοντας έτσι τις τομές με νυστέρι.
Τα προφανή οφέλη της ενδοουρολογίας και της ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής ουρολογίας είναι η ελαχιστοποίηση της απώλειας αίματος, η μείωση του μετεγχειρητικού πόνου και κατά συνέπεια η μείωση του διαστήματος νοσηλείας και η άμεση επάνοδος στις καθημερινές δραστηριότητες.