Ιατρείο Αθήνας: 210 7222942
Ιατρείο Τρίπολης: 2710 223202
Χειρουργός Ουρολόγος Αθήνα Ιωάννης Σ. Μπουζαλάς, Αναισθησία σε ουρολογικές επεμβάσεις

Αναισθησία σε ουρολογικές επεμβάσεις